fbpx

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO LEGAL CAKES „LEGALOHOLIC”

§ 1 Definicje

  1. Dla potrzeb niniejszego regulaminu, niżej wskazane terminy, pisane wielką literą, będą miały następujące znaczenie:
  2. „Regulamin” – niniejszy regulamin wraz z załącznikami;
  3. „LEGAL CAKES” –Legal Cakes Spółka z o.o. Sp.k. , z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-992 przy ulicy Nałęczowskiej 31, organizator Programu;
  4. „Program” – program lojalnościowy „Legaloholic”, warunki którego określone są Regulaminem;
  5. „Uczestnik” – Klient Legal Cakes, biorący udział w Programie;
  6. „Punkty” – punkty naliczane Uczestnikowi z tytułu zakupów towarów dokonanych na stronie www.legalcakes.com

§ 2 Przedmiot Regulaminu

  1. Niniejszy Regulamin określa wszystkie warunki uczestnictwa w Programie organizowanym przez Legal Cakes skierowanym do klientów Legal Cakes

§ 3 Zasady Programu

Za zakupy sklepie Legal Cakes Uczestnik otrzymuje określoną liczbę punktów. Dla zakupów za kwotę od 50 do 75 zł jest to 5 punktów, od 75 zł do 150 zł jest to 10 punktów, a powyżej 150 zł jest to 15 punktów. Zdobyte punkty ważne są przez okres 3 miesięcy.

Po uzyskaniu określonej liczby punktów, Uczestnik trafia na okres 3 miesięcy do jednej z trzech grup dyskontowych i automatycznie uzyskuje rabat na zakupy w sklepie Legal Cakes.

Grupa pierwsza (dla posiadaczy co najmniej 20 punktów) uprawnia do rabatu w wysokości 5%.

Grupa druga (dla posiadaczy co najmniej 30 punktów) uprawnia do rabatu w wysokości 10%

Grupa trzecia (dla posiadaczy co najmniej 50 punktów) uprawnia do rabatu w wysokości 15%

Rabat nie obejmuje produktów objętych innymi promocjami.

Po upływie 3 miesięcy traci prawo do rabatu lub trafia do niższej grupy dyskontowej.

Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 17.12.2020r

Close

Koszyk

Brak produktów w koszyku.